Du lịch thường niên

Mỗi năm công ty đều tổ chức tối thiểu 1 chuyến du lịch xa để các bạn nhân sự được nghỉ ngơi sau thời gian làm việc căng thẳng

Môi trường chuyên nghiệp

Enternet Việt Nam hướng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, không toxic, không drama,…

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Kinh nghiệm làm việc